Simulant

Firat Hannutoglu & Maximilian Sedlak

2. Sem, Basisprojekt Produkt: windTRANSFORMER

Tempelhofer Feld

2012